Най-ценният урок, на който да научим децата си

януари 25, 2018 •

Най-ценният урок в живота, какъв ли може да бъде? На какво е добре да научим децата си в стремежа си да ги предпазим от всичко и всички? На доверие, на разбиране, на обич, на споделяне, на толерантност, на уважение – всичко това се събира само в една единствена думичка – доброта. Добротата днес е позабравено човешко качество. Когато малкия ни наследник ни погледне с насълзени очи и каже – „мамо удариха ме“, какво му казваме – „удари ги и ти“. Това не е житейска философия, нито е доброта.

Това е чиста проба предателство към детето ни. Ние го учим несъзнателно да израсне един егоистичен, затворен и гневен човек. Много се коментира напоследък защо децата ни са агресивни? Защо ли? Ние така ги възпитаваме, колкото и тежко да звучи обвинението. Забравили сме да им предадем най-ценния урок, на който навярно и нас не са ни научили – да бъдем добри.
Добротата не е нито порок, нито наивност. Напротив, ако си мислите, че да учите детето си на доброта е като да го хвърлите на вълците, не сте прави. Само един добър човек може да бъде истински смел, истински да обича и да бъде всеотдаен. Всичко друго е просто начин на оцеляване, човешка вегетация и фалшив живот. Няма родител, които да не иска най-доброто за детето си. Тогава нека научим децата си на доброта! Знаете ли, още Сократ е казал: „Първото, на което трябва да научите децата си, е да бъдат добри хора и да живеят в мир с околните“. Точно по този начин ще изградим едни бъдещи личности, които могат да действат съобразно ума и човещината си. Личности, които ще знаят смисълът на думите разбирателство и мир. Хора, които освен професионалисти, ще бъдат предимно човеци и ще намират себе си в другите. Най-ценният урок за децата ни е добротата, защото тя ще ги научи как да споделят живота си с останалите пълноценно за вбъдеще.
Когато следващият път всеки един родител каже на детето си, което е ударено – „бъди добър и не отвръщай на удара“ – тогава и децата на всички ни ще са по-добри и разбиращи. Докато обаче има родители, които учат децата си да оцеляват, а не да живеят – добротата ще е повод за насилие, а не безценно качество.

Източник: www.lifetime.bg

Categories За детето Слайдър
You May Also Like